TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ

Les tècniques d’estampació o d’impressió són aquelles que permeten reproduir imatges sobre una superfície, ja sigui aquesta de paper, de roba, de plàstics, de metall, etc. al llarg dels temps aquestes tècniques han anat evolucionant apareixent-ne de noves i abandonant les precedents o perfeccionant les ja existents. Són tècniques que han estat utilitzades per a reproduir i difondre documentació (ja sigui text o imatges) i tingueren una expansió molt gran a partir de la invenció de la impremta el segle XV.

A part d’aquest ús dirigit a la difusió d’informació aquestes tècniques han estat àmpliament utilitzades per la creació artística. La multiplicació de les imatges s’aconsegueix amb l’ESTAMPACIÓ O L’IMPRESSIÓ que no és res més que transferir (generalment per pressió) a sobre d’una superfície, una imatge que tenim en una MATRIU, la qual serà prèviament entintada. Així obtenim el que s’anomena ESTAMPA, el suport amb la imatge ja transferida. LA MATRIU és el model, el prototip o la plantilla que ens permet anar copiant la imatge.

Aquesta matriu pot ser de diferents materials i pot haver estat feta seguint diferents procediments. Aquestes dues característiques implicaran que la impressió o l’estampació es porti a terme seguint una o d’altra metodologia. Pot ser que la matriu es faci GRAVANT a sobre d’un material per aconseguir un relleu (com si fos un tampó o un segell de goma) aconseguint que la part en relleu es pugui entintar i estampar-la en una superfície. Així parlem de GRAVAT quan ens referim a tots aquells procediment que per obtenir la matriu graven algun tipus de material: fusta, pedra, metall, goma… També podem obtenir una matriu a través de plantilles o reserves que impedeixin que la tint arribi al paper en determinats llocs.

En d’altres casos seran determinades substàncies químiques que ajudaran a mantenir la tinta en determinats punts d’un material i poder-la transferir en un suport. Aquests són alguns dels exemples que seran tractats a continuació a partir de les diferents tècniques de gravat i estampació. Cal també esmentar que actualment la tècnica ha aconseguit que la matriu desaparegui físicament i tan sols sigui un conjunt de codis de zeros, emmagatzemats dins d’un ordinador, que es transmeten directament a la impressora que, o bé transferirà la tinta a la imatge injectant-la o bé digitalment transferint el tóner.