Què és el color CMYK i com s’utilitza en publicitat impresa?

A no ser que treballis en una impremta, hagis necessitat imprimir algun fullet de publicitat o cartells, o siguis un entès pel que fa a la gamma de colors, és molt possible que no hagis sentit a parlar del color CMYK. T’expliquem de què es tracta i com s’utilitza en publicitat impresa i publicitat directa.

El CMYK és un model de color subtractiu el qual s’empra en la impressió a color, i el seu nom és l’acrònim (vocable format per la unió de les sigles de diverses paraules, no necessàriament en espanyol) dels colors bàsics.

És a dir, el cian, magenta, groc i negre. Aquest model de color, el CMYK és la versió actualitzada del model RYB (xarxa + yellow + blue).

Diem que el model CMYK és substractiu ja que en barrejar els quatre colors primaris en una superfície blanca, es genera el color negre.

En la definició de CMYK és important dir que es tracta d’un model basat en l’absorció de la llum.

Quan veiem alguna cosa amb un determinat color es deu al fet que aquest objecte està absorbint tots els colors excepte un, i aquest color que rebutja és precisament el que els nostres ulls capten. Encara que de la barreja dels quatre colors primaris s’obté el negre, en la impressió se sol utilitzar tinta negra a part, ja que el negre que s’obté de la barreja no és tan pur com hauria, pot arribar a humitejar massa el paper si no fem servir tòner sec i des d’una perspectiva econòmica, resulta molt més barat l’ús de tinta negra en lloc d’haver d’adquirir quatre unitats de color per produir-lo.

No s’ha de confondre el significat de color CMYK amb el del terme RGB, ja que es tracta d’una altra composició de color basada en la síntesi additiva amb el qual es pot crear un color a partir de la barreja dels tres colors primaris de llum. Per tant són tipus de color diferents.

Els colors subtractius del model CMYK i els colors additius del RGB són complementaris, ja que cada parell de colors subtractius genera un additiu i viceversa.

Aquests models de colors s’empren en la impressió i en les fotografies digitals, tot i que amb Adobe Photoshop (un dels pocs programes de disseny web que permeten convertir jpg a CMYK) per exemple, es fan servir els colors RGB tot i que el mateix programa de disseny ens permet realitzar el canvi a color CMYK i també convertir la resolució òptima per a impremta que és 300 dpi per un fullet de publicitat ia 150 dpi per a un cartell publicitari en format A4, A3 o A2; i una mica menys per a gran format comop 70 × 100 cm.

Com ja hem dit, el model de color CMYK és l’acrònim dels colors primaris però si et fixes en l’últim color, a l’traduir-lo al anglès observaràs que la inicial no coincideix, doncs negre és black i no comença per k. No es tracta de cap error, es deu al fet que al negre se l’anomena key, procedent del terme utilitzat en la impressió key plate. Era una placa mestra la qual imprimia en negre ia més pot servir per evitar confusions amb el model RGB, model que sí que porta la inicial del color negre (B).

Hi ha colors que no podem aconseguir amb el model CMYK i si comparem imatges amb tots dos models de color, el CMYK i el RGB, podrem veure com amb el CMYK hi ha un contrast més gran però, amb el RGB hi ha una major lluminositat i sensació de vivesa en els colors. En el context de les arts gràfiques l’ús del model CMYK s’ha estès amb gran rapidesa ia l’hora d’imprimir un document, és important que ens assegurem que els colors del mateix es troben en aquest model substractiu, d’aquesta manera, els colors seran el més correctes.

Tot i que el color CMYK no és un estàndard, i ha d’adaptar-se a les màquines d’impressió ja que són les impremtes les que ho requereixen, des Disseny i Impressió de OPEN-buzoneo.com ens ocupem de la composició, adaptació, conversió i utilització d’aquest format de color en perfils CMYK com SWOP 2006, ISO Croated V2 SC paper ECI, paper premsa, impressió òfset, i altres diversos perfils, imprescindibles (depenent de recobriment i brillantor, paper i tipus d’impressió) per a una bona qualitat d’impressió en peces creatiu publicitàries com fullets de publicitat, cartells, targetes de visites, presentacions d’empresa, retolació, banderoles, lones, flyers, pòsters, roll ups, vinils, photocalls, etc .; que al seu torn és important dir que no és necessari per publicitat en línia, per exemple publicitat display o banners; però si per per a tota creació que aneu a “passar per impremta” i els gràfics es solen crear en format jpg, jpeg, GIFF, tiff o .avi; i que sol ser molt usual convertir d’jpg a CMYK.