La nostra activitat en el món de les Arts Gràfiques comença a finals del segle XIX. Hem conegut el treball artesanal, les primeres automatitzacions, el naixement de l’òfset, la implantació de diversos sistemes de reproducció, fins a les actuals tècniques digitals i restem oberts a qualsevol evolució futura.

En aquest llarg període d’activitat, la nostra filosofia d’empresa no ha variat. Treball acurat i digne, entès com a primer servei als nostres clients.
Des de gener de 2007 la nostra denominació comercial és Impremta Palafrugell.

La millor carta de presentació que tenim són els treballs realitzats, tant per a institucions públiques, com per a empreses privades, nacionals o foranes. Podem imprimir des de calendaris i altres creacions en suro, fins a simples estampes de comunió i targeteria, passant per l’edició de llibres i catàlegs, i tota una gamma de treballs com desplegables, cartelleria, papereria i qualsevol tipus d’imprès comercial. Fem des del disseny previ fins a l’acabat final passant per la impressió més adequada.

impremta palafrugell
impresio de revistes palafrugell