LLIBRES

El fet de ser una impremta, i no només una copisteria o un centre de disseny, unit a la nostra llarga experiència en la impressió de llibres de tot tipus i format, ens permet oferir-li un servei integral de tot el procés editorial, des del disseny i  la maquetació del seu llibre fins a la seva enquadernació, passant per la revisió de galerades, la impressió i els manipulats.

Vostè ens porta la idea i nosaltres l’aconsellem sobre la milor manera de plasmar-la, i l’acompanyem en tot el procés per tal que el resultat sigui tan bó com l’ha imaginat.