REVISTES

Imprimim tot tipus de revistes destinades a la divulgació d’informació per a empreses, institucions, associacions, etc. Treballem des de formats estandaritzats, com ara A4 o A5, fins a formats especials amb diferents tipus de papers i acabats. En diferents formats i suports.

Acabats segons les indicacions del client: 2 grapes, enquadernats amb espiral, tapes laminades, … Des d’arxius proporcionats pel client o amb la feina de pre-impressió feta pel nostre gabinet de disseny.