PUBLICITAT ESTÀTICA I DINÀMICA

La impressió de catàlegs és una eina molt bona per donar una presentació detallada dels seus productes. És un mitjà publicitari molt important i de promoció per vendre els productes i/o serveis de la seva empresa.

Realitzem les impressions de publicitat per a petites i grans empreses que necessiten d’un servei flexible. Amb molt de gust assessorem als nostres clients amb idees creatives i moderns.

Impressió de fulls publicitaris, flyers, cartells…